English

Helgardera med BK Services!

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda provningsmöjligheter som sträcker sig från snabb konstruktionsverifiering eller förmätningar till kompletta slutmätningar och certifieringar.

Vi ingår tillsammans med Nemko i nordens största elprovningsnätverk där även företag med kompetens inom maskindirektivet och olika miljödirektiv ingår. Tillsammans med Nemko kan vi erbjuda lättillgänglig EMC-provning i närområdet med allt från enklare förmätningar till kompletta ackrediterade slutmätningar där produkterna ska lanseras i stora delar av världen.

Vi erbjuder också en typprovningsgaranti där vi efter godkända mätningar hos oss på BK garanterar att även en slutmätning hos Nemko kommer att gå bra. Annars står vi för kostnaderna! Kontakta oss för mer information.

Combitech erbjuder högkvalitativa EMC-tjänster, främst för militära och flygindustriprodukter. Tillsammans med Combitech kan vi på hemmaplan i Linköping erbjuda ett unikt erbjudande som innehåller komplett verifiering för produkter som är tänkta för både bl.a. militära och civila tillämpningar!

Frendus erbjuder utbildningar inom EMC- och ESD-området. Kursutbudet spänner från introduktionskurser till designinriktade EMC-kurser med avseende på hårdvarukonstruktion och mönsterkortsdesign. Utbildningarna ges som öppna kurser eller leverans direkt till kund på valfri ort. Det finns även möjlighet till kundanpassning av innehållet. De designinriktade utbildningarna har mottagits mycket väl även hos erfarna konstruktörer.

BK Services samarbetar med Frendus bl.a. kring EMC-utbildningar där kursdeltagarna besöker labbet för att få grunderna kring olika EMC-provningar.

Se kursschema här.