English

Nyheter

2020-01-07

BK Services söker två ingenjörer. Kontakta oss gärna för en diskussion angående dessa tjänster!

Vi söker dels en senior elektronikingenjör med inriktning mot expertkonsulting, verksamhetsutveckling och provning inom EMC och radio.
Läs mer i PDFen Platsannons senior elektronikingenjör.

Vi söker dessutom en mätingenjör som kan arbeta med främst EMC- och radioprovning av våra kunders produkter. Du kommer få arbeta i ett företag med både bred och djup teknisk kompetens med stora möjligheter till kompetensutveckling. Läs mer i PDFen Platsannons mätingenjör.

2019-11-07

En ny EMC-kammare tar form! Under hösten har vi påbörjat byggandet av vår tredje EMC-kammare. Denna kammare kommer bli en halvdämpad EMC-kammare med upp till 5 meters mätsträcka. Detta ger BK Services möjlighet att ge ännu bättre service till våra kunder med bl.a. kortare ledtider.

2019-08-28

Vår samarbetspartner Frendus Education erbjuder följande kurser under hösten.

EMC kurssvit, 23-26 sept
Sviten består av tre delar och ger sammantaget en sammanhållen och vältäckande beskrivning av EMI och hur man bör tänka för att erhålla EMC. När man saknar tidigare erfarenhet på området bör EMC Introduktion ingå annars kan man direkt ta kursen EMC. EMC Design ska föregås av EMC och ger deltagarna möjlighet att under ca halva dagen samtala kring egna problem och lösningar utifrån tidigare kursdagar och erfarenheter.

 * EMC Introduktion, 23/9

http://frendus.com/Produktblad-EMC-1-OC-Frendus-Education-19.pdf

 * EMC, 24-25/9:

http://frendus.com/Produktblad-EMC-2-OC-Frendus-Education-19.pdf

 * EMC Design 26/9:

http://frendus.com/Produktblad-EMC-3-OC-Frendus-Education-19.pdf

Dessutom ges följande kurser:

EMC HW Design 30/9 - 1/10

Bygger på valda delar ur EMC och EMC Design samt mer praktiska aspekter och olika typer av områden med deras problem/lösningar. Kursen riktar sig till dig som jobbar med EMC relaterad problematik och vill få en god förståelse för hur man i designfasen optimerar immunitet och minimerar emission.

http://frendus.com/Produktblad-EMC-HW-Design-OC-Frendus-Education-19.pdf

PCB Design, 2-3/10

Ger praktiska tillämpningar inom PCB Design av den teori som getts i förberedande kurser som EMC och EMC HW Design. Kursen innehåller ingen ny teori utan endast hur den tidigare beskrivna kan appliceras vid design av mönsterkort. Kursen riktar sig till dig som behöver bättre koll på lösningar viktiga för att uppnå EMC genom tillämpningar av teorin.

http://frendus.com/Produktblad-EMC-PCB-Design-OC-Frendus-Education-19.pdf


Antennas and radio transmission, 1d, 9/10
 
Riktar sig till de som behöver begrepp och grunder för att förstå och kommunicera om antenner och radio med andra i projektgruppen eller konsulter och samarbetspartners. Inga förkunskaper inom antenner och radio krävs men viss praktisk erfarenhet underlättar förståelsen. Den ger en grundläggande förståelse av olika typer av antenner och dessa som systemkomponenter i ett radiosystem.
 
"Comments: Very Good , Learned a lot, good speed and interesting content! | Riktigt bra kurs med precis det innehåll som jag var ute efter! TACK! | Bra kurs överlag. Ibland snöar det in på lite väl mycket formler som är svårt att dra på en ppt på en sån här kurs. "
 

 

2019-08-05

Det är med stor glädje som vi kan meddela att Jens Riedel kommer börja på BK Services! Jens har en lång erfarenhet av produktutveckling och typprovning av högpresterande produkter med utmanande elsäkerhetskrav och kommer arbeta som elsäkerhetsgranskare. Detta är ett välkommet tillskott då efterfrågan på våra elsäkerhetsgranskningar är mycket hög.

Varmt välkommen Jens!

 

2019-01-07

2019 började bra och vi är glada att Isabelle Fägerman har börjat hos oss på BK Services! Isabelle kommer arbeta med en mängd olika saker som rapportskrivning, kvalitetsarbete, provning, projekthantering och verksamhetsutveckling. Vi hälsar Isabelle välkommen och ser fram mot den extra hjälp som vi så väl behöver!

 

 

2018-08-14

BK Services har bytt företagsnamn från BK CE Services AB till BK Services AB. Alla andra uppgifter är samma som tidigare.

 

2018-01-25

BK Services kan stolt meddela att Krister Berglund har börjat hos oss! Krister som har en lång erfarenhet av produkt- och elektronikutveckling kommer att arbeta med EMC- och radioprovning, utvecklingsprojekt och standardiseringsfrågor. Vi är övertygade att Krister kommer vara ett mycket värdefullt tillskott till BK Services och hälsar honom varmt välkommen!

 

2017-03-01

BK Services söker nya medarbetare! Vi har ett ständigt ökande inflöde av nya uppdrag och söker nu en mätingenjör som kan arbeta med främst EMC- och radioprovning av våra kunders produkter.

Nu har du chansen att få arbeta i företag med med både bred och djup teknisk kompetens. Vi har mycket kontakter med kunder och nya spännande produkter så sök tjänsten redan idag!

Läs mer på Platsannons mätingenjör.

 

2016-07-01

Idag är det 10 år sedan BK Services startade sin verksamhet. Mycket har hänt under dessa år och vi är nu ett etablerat testhus för EMC-, elsäkerhets- och radioprovning. Vi utför i dagsläget cirka 300 projekt om året och bland våra drygt 200 kunder återfinns både stora multinationella företag och nystartade enmansbolag. En av framgångsfaktorerna har varit att kunna hjälpa våra kunder på deras nivå, oavsett storlek.

 

2015-04-16

Vi vill tacka alla som besökte vår monter på mässan i Norrköping under den gångna veckan!

Vi fick tillfälle att presentera våra tjänster för över 300 besökare vilket vi är tacksamma för!

 

2014-04-30

Slutet på en era, början på en ny! BK Services satsar på att expandera.

Vi har under en tid känt att efterfrågan på våra tjänster är större än vad vi klarat att leverera med nuvarande storlek på lokal. Vi har därför arbetet med att hitta nya lokaler som passar vår verksamhet och valet föll på en lokal på Westmansgatan 47 i Wahlbecks företagspark som är lagom stor för våra nuvarande och kommande behov.

Vi har sedan tidigare ytterligare två EMC-kammare och vi tog beslut om att att bygga upp dessa samt dessutom den kammare som stått i Mjärdevi. Detta gör att vi totalt kommer att ha tre EMC-kammare, varav en heldämpad för radiomätningar och immunitetsmätningar, en modväxlande kammare, ett separat ESD-rum samt två elsäkerhetslabb. När byggprojektet är klart i slutet av året kommer vi vara en betydligt större spelare inom provning av elektronikprodukter!

Mjärdevilabbet håller på att monteras ner och kommer att byggas upp i den nya lokalen under hösten.

Akustiklabbet kommer inte att monteras upp igen utan om någon är intresserad av att köpa det är ni välkomna att kontakta oss snarast.

Första mätningen i nya labbet är nu genomförd där Tomas Aspholm och Björn Möller från Metrima överräckte en inflyttningblomma till Johan Bergstand.

 

Mätningen firades med Pol Roger och Rickard Juhlins alkoholfria alternativ.

 

2013-09-25

Vi har glädjen att hälsa Andreas Skoglund välkommen till BK Services! Andreas som under flera år arbetat med militära EMC-uppdrag kommer att arbeta som EMC-ingenjör med olika typer av provningar och andra EMC relaterade uppdrag. Vi ser Andreas som ett värdefullt tillskott för vårt företag och för våra framtida satsningar.

 

2012-10-01

Seminariet tillsammans med Würth elektronik blev välbesökt med 65 personer från olika delar av Sverige. Efter seminariet kom många intresserade gäster även till labbet för att titta på våra mätmöjligheter.


Presentationer från dagen finns på följande länkar:

CE-märkning

Elsäkerhet

Spänningsfiltrering (Per Magnusson)

2012-06-19

BK Services har köpt en heldämpad radiomätkammare från Ericsson i Älvsjö. I och med denna investering kommer vi att kunna erbjuda högfrekvensmätningar för bl.a. IT-produkter och radiomoduler. Kammaren är nu nedmonterad och kommer att byggas upp under hösten.

2012-05-03

Labbets genom tiderna bästa kund antar nu nya utmaningar och börjar på en ny arbetsplats. Vi tackar Mats Sjödin för ett gott samarbete under din tid på 27M!

 

2012-01-30

BK Services erbjuder nu flamklassprovning mot i första hand UL94-HB och UL94-V1. Detta ger er som kund möjlighet att klassa plastkapslingar i samband med en elsäkerhetsgranskning. Detta är aktuellt om det t.ex. är svårt att få fram certifikat på vilken flamklass kapslingen har.

Flamklassprovning

2011-12-21 GOD JUL!!!

Vi på BK Services önskar alla våra kunder en riktigt God Jul och tackar för alla mätningar ni valt att utföra hos oss under 2011! Vi har stora förväntningar på 2012 och hoppas att det blir ett framgångsrikt år för oss alla!

2011-09-02 BK Services inför akuttider

För att möta behovet av att ibland kunna utföra EMC-mätningar med kort varsel inför vi nu fredagar som en dag speciellt riktad mot kunder med akuta behov. Fredagsmätningar kostar liksom kvälls- och helgtider 25% mer än en vanlig mätning men kommer oftare att finnas tillgängliga eftersom företag som kan vänta ytterligare några dagar i första hand väljer andra mättillfällen.

2011-08-08 Labbet öppet igen efter semestern

Nu har labbet åter öppnat efter semestern och våra instrument är nykalibrerade. Under hösten är planen att arbeta vidare med vårt kvalitetssystem så att vi under året uppfyller kraven i ISO 17025 som ligger till grund för ackrediteringen hos Swedac.

2011-02-17 BK Services anställer Michael Sohlberg för elsäkerhetsprovningar

Vi har glädjen att välkomna Michael Sohlberg som den 20 mars börjar hos oss! Michael har mångårig erfarenhet av produktprovning och certifieringsfrågor. Hos oss kommer han i första hand att arbeta med elsäkerhetsprovningar men även CE-märkningsfrågor och EMC-provningar.

2010-01-18 BK Services anordnar seminarium om avkopplingskondensatorer på kretskort!

Den 20 april kommer Gunnar Karlström, BK Services och Per Magnusson, SP Devices att presentera sina resultat från forskningen kring hur kondensatorer och plan påverkar högfrekvensimpedansen i kretskort.

Seminariet som är kostnadsfritt hålls på Hotell Scandic Väst i Linköping.

Läs mer här.

2010-01-18 BK Services har ny mätingenjör!

Vi har glädjen att presentera Per-Göran Åkesson som kommer att arbeta med akustik och EMC-mätningar. Per-Göran har tidigare arbetat som mätingenjör på bl.a. Flextronics och Saab.

I första hand kommer Per-Göran att arbeta med akustikmätningar och bullerdämpning men kommer även att hjälpa till med EMC-mätningar och arbetet kring ackrediteringen av laboratoriet.

 

Per-Göran Åkesson

2009-11-11 Premiär för Digital-TV-mätningar!

Efter mycket utvecklande har kan vi nu stolt presentera att vi kan utföra EMC-mätningar enligt EN 55013 och EN 55020. Dessa standarder täcker bl.a.digital-TV-boxar och TV-mottagare men även annan ljud- och bildutrustning som FM-radiomottagare, ljudförstärkare och videokameror.

Stripline

En stolt Jonas Blick från Mororola kan fira med Pommac efter den lyckade mätningen.

Jonas

 

2009-10-14 Miljöseminarium med Nemko

Seminarium

Den 14:e oktober hade vi tillsammans med Nemko ett seminarium med inriktning på de nya miljödirektiven: EuP, RoHS, WEEE och Reach. Dagens huvudtalare var Nemkos globala miljöchef Jon-Ivan Tidemann.

Med på seminariet fanns även Lars-Gunnar Omberg från kemianalysföretaget ALS Scandinavia samt Stefan Stenmark från utbildningsföretaget Frendus.

Peter Hansson Ardbo presenterade Nemkos tjänsteutbud med sina globala certifieringstjänster och Johan Bergstrand från BK Services berättade om hur de lokala EMC-tjänster som erbjuds.

Jon-Ivar Tidemann

Jon-Ivar Tidemann

Efter seminariet serverades det lunch i labbet och där förrättades även dragningen av en kostnadsfri mätdag. Den lycklige vinnaren blev Mikael Markow från Utronix.

Lunch