English

Miljö

Innan en produkt släpps ut på marknaden är det viktigt att den klarar den miljö den kommer att utsättas för. Vi kan därför erbjuda klimattester med olika temperaturer i allt från arktisk kyla till ökenhetta.

Vi kan även via våra samarbetsparter ombesörja vibrationsprovning för många olika produkter. Kontakta oss så berättar vi mera!