English

Standarder

Standarder

Nedan följer ett urval av de standarder vi kan mäta enligt.

EN 55013 - Emission Broadcast Receivers
EN 55020 - Immunity Broadcast Receivers

EN 55022 - Emission IT produkter
EN 55024 - Immunitet IT produkter

EN 61000-4-2 - ESD
EN 61000-4-3 - Immunitet mot RF fält
EN 61000-4-4 - Immunitet mot snabba transienter (burst)
EN 61000-4-5 - Immunitet mot stötspänning (surge)
EN 61000-4-6 - Immunitet mot ledningsbunden RF
EN 61000-4-11 - Immunitet mot kortvariga spänningsbortfall.

Vi arbetar ständigt på att utvidga vår kompetens och kapacitet att mäta enligt fler standarder. Hör med oss om ni har specifika behov!