English

Sluttester

Rapport från ett sluttest

Vid sluttest av en produkts EMC egenskaper provar vi att produkten uppfyller de gränsvärden som anges i aktuell standard. Testerna utförs i enlighet med de föreskrivna basstandarderna och när testet är utfört lämnas en testrapport och ett intyg på att testerna utförts enligt gällande standarder.