English

Kammaren

EMC Kammaren

Vår halvdämpade EMC kammare är 6 x 10 meter och har upp till 5 meters mätsträcka. Normalt utför vi mätningar på 3 meter för hem- och kontorsprodukter samt på 1 meter för fordonsprodukter.

Vi kan t.ex. utföra:

  • Emissionsmätningar 150kHz till 2.75GHz (Ledningsbundet och fältburet)
  • Immunitetsmätningar från 150kHz till 4.2GHz (Ledningsbundet och fältburet)
  • Immunitetsmätningar på 3 meters avstånd med fältstyrkor på 18V/m
  • ESD tester
  • Burst, surge och power failure-tester