English

Förtester

EUT under en förtest

Under ett förtest har du möjlighet att prova olika EMC egenskaper hos din produkt och sedan vid behov göra modifieringar på produkten i vårt elektroniklabb. Du bestämmer helt vilka tester du vill ha utförda och vilka förbättringsåtgärder du vill kontrollera. Vi har tillgång till en mängd avstörningskomponenter och olika typer av skärmningar som gör det möjligt för dig att snabbt se varifrån en störning kommer samt hur den kan åtgärdas.

Vi rekommenderar att ni redan tidigt i utvecklingsprojektet gör förtester på produkten. Om man i ett sent skede inser att produkten inte uppfyller kraven så kommer projektet med stor sannolikhet förskjutas, med förseningar och ökad kostnader som följd.