English

LVD

Vi på BK Services utför elsäkerhetsgranskningar och relevanta provningar enligt dessa standarder:

  • EN 60950-1 (IT-utrustning)
  • EN 61010-1 (Mät- och laboratorieutrustning)
  • EN 60335-1 (Hushållsapparater)
  • EN 60065-1 (Audio- och videoprodukter)

All elsäkerhetsgranskning går ut på att:

1) Förhindra elchock. (Dvs du får ström/spänning i dig som är farlig)
2) Förhindra att höga energinivåer finns kvar i produkten efter det att den stängts av.
3) Förhindra att produkten blir så varm att man kan bränna sig
4) Förhindra brand genom att interna komponenter överhettas
5) förhindra farlig utstrålning som t.ex. laser eller mikrovågor.
6) förhindra skador från farlig mekanik, t.ex. vassa kanter, fläktblad mm

Detta uppnår man genom att utföra följande tester och granskningar:

a) jordförbindelsetest (för att kontrollera att jordanslutningar fungerar OK),
b) isolationstest och uppmätning av isolationsavstånd så att produkten klarar den spänning den är tänkt för,
c) kapslingsprovning mot minst IP-klass 20.
d) läckströmstester, för att förhindra farliga nivåer av jordströmmar
e) Single Fault Conditions, simulering av ett fel i taget. T.ex. kostslutningar, fläktar som stannar och trasig reglering av termostat mm. Under dessa feltester kan man behöva mät temperatur, ström och spänning, isolationsförmåga mm.
f) Granskning av kristiska komponenter (datablad, certifikat)
g) Manualgranskning (tillverkare, produktbeskrivning, varningar mm )
h) Granskning av märkningar och varningsskyltar på produkten.

Vi arbetar ständigt på att utvidga vår kompetens och kapacitet att mäta enligt fler standarder. Hör med oss om ni har specifika behov och om inte önskade standarder finns med i ovanstående lista!

BK Services kan vara en rådgivande partner i designfasen av ett projekt/produkt. Vi utför även analyser av gamla provningar/granskningar mot uppdaterade standarder och bedömer vilka specifika områden som behöver uppdateras och provas om.